best video games

Tâche


Je gaat in tweetallen de volgende twee taken uitvoeren:

A. Een tekening of een plattegrond van je kamer maken, natuurlijk mag dit ook je droomkamer zijn!

B. Een presentatie over je kamer voorbereiden en uitvoeren.

 

De presenatie kan op de volgende manieren gehouden worden:

1. Aan de hand van een powerpoint

2. Een rollenspel aan de hand van je tekening

3. Dit rollenspel mag ook op een filmpje staan

Pas op: Het is de bedoeling dat je de powerpoint, tekening of plattegrond gebruikt als leidraad voor het gesprek, dat je met 2 personen voert!

AAN WELKE EISEN MOET DE OPDRACHT VOLDOEN?

1. Correct Frans geschreven en gesproken.

2. Het rollenspel moet minimaal 1 minuut duren.

3. Het mag GEEN gekopieerd gesprek zijn uit het boek, gebruik eigen ideeën!

4. Natuurlijk moet de opdracht op tijd af zijn.

 

WAT MOET JE NOG MEER DOEN?

Een logboek bij houden. In dit logboek, kan je bijhouden hoe de taken verdeeld zijn, wanneer iets klaar is, hoe je de samenwerking en de hele opdracht vond.

Volg de stappen die omschreven staan bij Méthode om te weten wat je precies moet doen.

 

Veel succes!