Webquest carte orange Unité 4

Professeur.


Titel:
Goûts et couleurs
Onderwerp:
Mode, kleuren, smaken
Schooltype:
TL/H/VWO
Bestemd voor:
1e klassen
Vakgebied:
Frans
Uitvoering door:
in twee- of viertallen
Tijdinvestering:
2 lesuren (50 minuten)
Leerpunten:
  • Informatie opzoeken op het internet
  • ICT vaardigheden
  • Samenwerken
  • Plannen van een eindtaak
  • Zeggen wat je wel of niet leuk vind, praten over kleuren en kleding
Webquestmakers:
Paula van Kempen.
(U kunt op de naamklikken om een bericht door te geven)
Context:
Deze Talenquest is gebaseerd op de methode Carte Orange en bedoeld als aanvulling op de methode