best video games

Professeur.


Titel:
Ma maison (Mijn huis)
Onderwerp:
Zeggen waar je woont, je kamer beschrijven
Schooltype:
TL/H/VWO
Bestemd voor:
1e klassen, eerste lessen
Vakgebied:
Frans
Uitvoering door:
in tweetallen
Tijdinvestering:
2 lesuren (50 minuten)
Leerpunten:
  • Zelf Frans spreken
  • ICT vaardigheden
  • Samenwerken
  • Plannen van een eindtaak
Webquestmakers:
Paula van Kempen.
(U kunt op de naamklikken om een bericht door te geven)
Context:
Deze Talenquest is gebaseerd op de methode Carte Orange en bedoeld als aanvulling op de methode