best video games

Professeur.


Titel:
Rencontres (Kennismaken)
Onderwerp:
Zeggen hoe je heet, naar iemands naam te vragen, begroeten, afscheid nemen en je te verontschuldigen
Schooltype:
TL/H/VWO
Bestemd voor:
1e klassen, eerste lessen
Vakgebied:
Frans
Uitvoering door:
Groepjes van 4 leerlingen
Tijdinvestering:
2 lesuren (50 minuten)
Leerpunten:
  • Zelf Frans spreken
  • ICT vaardigheden
  • Samenwerken
  • Plannen van een eindtaak
Webquestmakers:
Paula van Kempen.
(U kunt op de naamklikken om een bericht door te geven)
Context:
Deze Talenquest is gebaseerd op de methode Carte Orange en bedoeld als aanvulling op de methode