Webquest Carte Orange Unité 5

Evaluation

 

 

De beoordeling voor deze taak bestaat uit meerdere onderdelen.

 

1. Schrijfvaardigheid

2. Presentatie

Klik hier voor het beoordelingsformulier. Je kan in totaal 40 punten halen. Het aantal punten deel je door 4. Waarbij een 5,5 een voldoende is en een 8 een goed.