best video games

Evaluation.


Elke groepje wordt beoordeeld op de in het schema genoemde onderdelen.

Je kunt per onderdeel een O/V/G halen. Het gemiddelde van de resultaten wordt gerekend.

Uitvoering/presentatie van de taak
O
V
G
Correct taalgebruik+ uitspraak
O
V
G
Vormgeving taak (creativiteit, duidelijkheid, afbeeldingen e.d.).
O
V
G
Samenwerking (is er goed samengewerkt, zowel volgens logboek en volgens waarneming docent).
O
V
G
Logboek (is het logboek op een goede manier gebruikt en tijdig ingeleverd).
O
V
G