Webquest Carte Orange Unité 5

Conclusion

 


Wat heb je gedaan en geleerd in deze talenquest.

Je hebt geleerd over vrije tijdsbesteding, zoals hobby's en sporten

Je hebt je schrijf- en spreekvaardigheid in de Franse taal geoefend en misschien wel woordjes opgezocht in het on-line woordenboek. Je hebt een rollenspel geschreven in het Frans en deze op verschillende manieren gepresenteerd. Of misschien wel een rap gemaakt in het Frans.


Schrijf nu een reflectie over deze opdracht, schrijf je antwoorden op een A4-tje en lever dit in bij de docent. De volgende les gaan we alles nog even bespreken.

Vond je het leuk om te doen?

Heb je nieuwe dingen geleerd? Welke zijn dat?

Was er een onderdeel van de opdracht dat je moeilijk vond? Welk onderdeel? Kun je ook zeggen waarom je dat moeilijk vond?

Hoe vond je het om deze taak in tweetallen te maken?

Welk onderwerp zou je een volgende keer willen behandelen?

Heb je alles op tijd af gekregen? Hoe komt dat?