Webquest carte orange Unité 3

Conclusion

 


Wat heb je gedaan en geleerd in deze talenquest.

Je hebt kennis gemaakt met Franse modeontwerpers..

Je hebt je schrijf- en spreekvaardigheid in de Franse taal geoefend en misschien wel woordjes opgezocht in het on-line woordenboek. Je hebt of een modeshow in het Frans opgezet, of een poster gemaakt met een rollenspel, of misschien wel een rap gemaakt in het Frans.


Geef nu zelf je beoordeling over deze opdracht, schrijf je antwoorden op een A4-tje en lever dit in bij de docent. De volgende les gaan we alles nog even bespreken.

Vond je het leuk om te doen?

Heb je nieuwe dingen geleerd? Welke zijn dat?

Was er een onderdeel van de opdracht dat je moeilijk vond? Welk onderdeel? Kun je ook zeggen waarom je dat moeilijk vond?

Hoe vond je het om deze taak in twee- of viertallen te maken?

Welk onderwerp zou je een volgende keer willen behandelen?

Heb je alles op tijd af gekregen? Hoe komt dat?