Webquest carte orange Unité 3

Conclusion

 


Wat heb je gedaan en geleerd in deze talenquest.

Je hebt kennis gemaakt met enkele Franse sites en je kunt een brief schrijven in het Frans.

Je hebt je schrijfvaardigheid in de Franse taal geoefend en misschien wel woordjes opgezocht in het on-line woordenboek. Ook heb je naar informatie over Frankrijk op het internet opgezocht en verwerkt in een document.


Geef nu zelf je beoordeling over deze opdracht, schrijf je antwoorden op een A4-tje en lever dit in bij de docent. De volgende les gaan we alles nog even bespreken.

Vond je het leuk om te doen?

Heb je nieuwe dingen geleerd? Welke zijn dat?

Was er een onderdeel van de opdracht dat je moeilijk vond? Welk onderdeel? Kun je ook zeggen waarom je dat moeilijk vond?

Hoe vond je het om deze taak alleen af te maken?

Welk onderwerp zou je een volgende keer willen behandelen?

Heb je alles op tijd af gekregen? Hoe komt dat?