Webquest carte orange Unité 4

Uitleg Ontkenning in het Frans

 

Als iemand je wat vraagt, kan je antwoorden met een bevestigende zin of een ontkennende zin.

Bijvoorbeeld:

Houd jij van Frans? Tu aimes le Français?

Bevestigend: Ja, ik houd van Frans. Oui, j´aime le Français.

Ontkennend: Nee, ik houd niet van Frans. Non, je n'aime pas le Français.

 

Zoals je hierboven ziet, wordt in het Frans een ontkenning gevormd door 2 woorden (ne....pas) in plaats van 1 in het Nederlands(niet).

Ne staat voor de persoonsvorm

Pas staat er vlak achter. Zo krijg je een brilletje om de persoonsvorm:

Als "Ne" voor een woord staat dat begint met een klinker of een stomme "h", dan verandert het in n' .


Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3