Talenquests Frans

De Talenquests op deze site zijn on-line taakgerichte opdrachten voor Frans. Voorlopig alleen gericht op het eerste leerljaar voor VMBO/Havo/VWo leerlingen. Deze voeren talenquests uit met behulp van bronnen op Internet, maar ook daarbuiten. De taak is zo geformuleerd dat leerlingen verschillende leerzame handelingen uitvoeren aan de hand van authentieke bronnen. Daarbij werken ze veelal samen, met individuele verantwoordelijkheid voor het te bereiken eindresultaat. Afhankelijk van voorkeuren, talenten en motivatie worden taken onderling verdeeld. Bovendien wordt idealiter in een talenquest ook ruimte gelaten voor eigen keuze en inbreng van de leerling, waardoor de taak aantrekkelijker wordt en leerlingen er langer aan willen 'handelen' en er - waarschijnlijk - meer van leren. (Bron: www.cps.nl)

 

Deze site is nog in ontwikkeling en zal ter zijner tijd verder uitgebreid worden. Tevens zal dan de werkzaamheid en de feedback van andere docenten en de leerlingen verwerkt worden.